Trenažieris Bison-1 ir apbalvots ar vairākiem sekojošiem apbalvojumiem: